Saunavoordeel.nl, hierna te noemen (“de Website”), verleent jou hierbij toegang tot https://saunavoordeel.nl en nodigt u uit van de getoonde informatie gebruik te maken. Saunavoordeel.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Saunavoordeel.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Saunavoordeel.nl.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
De inhoud van de Website wordt grotendeels langs geautomatiseerde weg verkregen. Saunavoordeel.nl doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Saunavoordeel.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Saunavoordeel.nl en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Saunavoordeel.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Werking van de Website

Saunavoordeel.nl is gebaseerd op affiliate marketing, wat wil zeggen dat er op commissiebasis verdiend wordt door te linken naar externe websites. Saunavoordeel.nl heeft geen enkele relatie met deze websites.
Saunavoordeel.nl kan linken naar 3th-party websites die niet onder het eigendom vallen van deze website. Wij hebben dan ook geen controle over de content of de toegankelijkheid van deze websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de content op deze websites. Het gebruik van deze websites is op eigen risico en valt onder de voorwaarden van deze websites. Dat Saunavoordeel.nl doorlinkt naar deze websites wil niet zeggen dat we deze website aanbevelen, maar dat we de acties tonen die op deze externe website te vinden zijn.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie vindt u op deze pagina.